O KONFERENCJI

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE NA RYNKU KAPITAŁOWYM

XIX Konferencja Izby Domów Maklerskich

„RYNEK PRZYSZŁOŚCI, PRZYSZŁOŚĆ RYNKU – RYNEK KAPITAŁOWY WOBEC WYZWAŃ INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”

7 – 10 marca 2019 r.

Hotel BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska

Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego z udziałem inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych. Celem projektu jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli.

XIX Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Gośćmi Honorowymi konferencji będą: dr Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju i dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego.

Konferencja IDM będzie gościła również prezesów spółek publicznych wyróżnionych we wspólnej akcji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izby Domów Maklerskich pod nazwą „BADANIE RELACJI INWESTORSKICH W SPÓŁKACH Z WIG30”. W czasie konferencji zostaną rozdane nagrody za najlepszy IR w 2018 r. Inicjatywa ta ma na celu promowanie spółek o najwyższych standardach relacji inwestorskich i budowanie zaufania do rynku kapitałowego. Imprezą towarzyszącą konferencji będą VI Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie, zawody otwarte dla pracowników instytucji rynku kapitałowego oraz uczestników konferencji.

Konferencje Izby Domów Maklerskich cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Ostatnia konferencja, która odbyła się w marcu 2018 r., gościła rekordową liczbę blisko 300 uczestników rynku kapitałowego. Podczas jej trwania odbyło się 11 paneli dyskusyjnych z udziałem inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, nadzoru, giełd, instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • STRATEGIA ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
 • SZANSE I NOWE MOŻLIWOŚCI DLA UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W KONTEKŚCIE INICJATYW STRATEGICZNYCH GPW
 • RAMY POLITYKI INWESTYCYJNEJ W PPK – PERSPEKTYWY ORAZ IMPLIKACJE DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH I GOSPODARKI
 • WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII I GLOBALIZACJI NA POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY – SZANSE I ZAGROŻENIA
 • VENTURE CAPITAL I RYNEK GIEŁDOWY – PARTNERSTWO RYNKU PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO
 • PRODUKTY STRUKTURYZOWANE: MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OFERTY DLA DOMÓW MAKLERSKICH
 • INWESTYCJA W ZAUFANIE – WIARYGODNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO DLA WSPIERANIA JEGO DALSZEGO ROZWOJU
 • PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OBLIGACJI W KONTEKŚCIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW PRAWNYCH
 • ROZWÓJ RYNKU FINANSOWEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI UMOŻLIWIAJĄCYCH INWESTOWANIE W STARTUPY
 • KRAJOBRAZ PO MIFID II I MIFIR – WPŁYW PRZEPISÓW NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO I JEGO EFEKTYWNOŚĆ
 • CO ZROBIĆ ABY POLACY CHĘTNIEJ INWESTOWALI DŁUGOTERMINOWO W AKCJE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW?
XIX Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Zapowiedź XIX Konferencji IDM
PROGRAM XIX KONFERENCJI IDM

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

Niniejsze podsumowanie zamyka XIX Konferencję Izby Domów Maklerskich. Tegoroczna konferencja „Rynek przyszłości, przyszłość rynku – rynek kapitałowy wobec wyzwań innowacyjnej gospodarki” gościła przedstawicieli rządu, regulatora i instytucji rynku kapitałowego, domów i biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz spółek notowanych na GPW. Goście honorowi konferencji to dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz dr Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda.

Rynek kapitałowy to nieodłączny element finansowania wzrostu gospodarczego kraju, jedno z najważniejszych narzędzi unowocześniania gospodarki. Efektywnie funkcjonujący rynek jest źródłem pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw do realizacji inwestycji oraz miejscem lokowania i pomnażania oszczędności obywateli. Rynek kapitałowy może być katalizatorem odpowiedzialnego rozwoju adresując nadrzędne cele rządowego planu – poprawę jakości wzrostu gospodarczego.

W trakcie 11 paneli uczestnicy dyskutowali na najważniejsze dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego tematy od budowania zaufania do rynku kapitałowego po zachęty do długoterminowego inwestowania. Izba przygotowała podsumowanie wniosków i rekomendacji, które pojawiły się podczas dyskusji panelowych. Rekomendacje zostaną przekazane do odpowiednich organów administracji rządowej, instytucji rynku kapitałowego w celu wprowadzenia niezbędnych zmian dla zwiększania udziału rynku kapitałowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw oraz gospodarki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział i merytoryczne zaangażowanie w dyskusje. Państwa obecność na konferencji jest dowodem zainteresowania przyszłością  Polski i polskiego rynku kapitałowego.

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością na kolejnej konferencji Izby Domów Maklerskich.

WSTĘPNE PODSUMOWANIE I PODZIĘKOWANIE

PROGRAM KONFERENCJI

HARMONOGRAM XIX KONFERENCJI IDM*

WYDARZENIA PRZED KONFERENCYJNE
CZWARTEK, 7 MARCA 2019 r.

Spotkanie networkingowe uczestników konferencji – kolacja bufet

20:30 – 22:30
I DZIEŃ
PIĄTEK, 8 MARCA 2019 r.

Spotkanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „PREZENTACJA FUNDUSZU ORAZ STRATEGII INWESTYCYJNEJ NCBR INVESTMENT FUND” (sala A, poziom 0, Hotel Bukovina)

10:30 – 11:30

Spotkanie Kancelarii Raczkowski, Paruch „ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SPÓŁEK I PROGRAM COMPLIANCE WEDŁUG PROJEKTU USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZAGROŻONE POD GROŹBĄ KARY” (sala B, poziom 0, Hotel Bukovina)

10:30 – 11:30

LUNCH

11:30 – 12:30
KONFERENCJA

OTWARCIE KONFERENCJI

12:45 – 13:15

Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Piotr Prażmo – Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Członek Zarządu, Erste Securities Polska SA

WYSTĄPIENIA GOŚCI KONFERENCJI

13:15 – 13:45

dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego

Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA

PANEL 1: STRATEGIA ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO

13:45 – 15:00

PRZERWA KAWOWA

15:00 – 15:20

PANEL 2: SZANSE I NOWE MOŻLIWOŚCI DLA UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W KONTEKŚCIE INICJATYW STRATEGICZNYCH GPW

15:20 – 16:30

PRZERWA KAWOWA

16:30 – 16:50

PANEL 3: RAMY POLITYKI INWESTYCYJNEJ W PPK – PERSPEKTYWY ORAZ IMPLIKACJE DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH I GOSPODARKI

16:50 – 18:00

Rozmowa z Zbigniewem Jagiełło, Prezesem PKO Banku Polskiego SA nt. „Roli technologii w sektorze finansowym”

18:00 – 18:15

Rozmowę przeprowadzi Andrzej Stec, Redaktor Naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET

PANEL 4: WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII I GLOBALIZACJI NA POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY – SZANSE I ZAGROŻENIA

18:15 – 19:25
II DZIEŃ
SOBOTA, 9 MARCA 2019 r.

PANEL 5: VENTURE CAPITAL I RYNEK GIEŁDOWY – PARTNERSTWO RYNKU PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO

09:00 – 10:00

PANEL 6: PRODUKTY STRUKTURYZOWANE: MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OFERTY DLA DOMÓW MAKLERSKICH

10:00 – 11:00

PRZERWA KAWOWA

11:00 – 11:20

PANEL 7: INWESTYCJA W ZAUFANIE – WIARYGODNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO DLA WSPIERANIA JEGO DALSZEGO ROZWOJU

11:20 – 12:20

LUNCH

12:20 – 13:00

PANEL 8: PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OBLIGACJI W KONTEKŚCIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW PRAWNYCH

13:00 – 14:00

PANEL 9: ROZWÓJ RYNKU FINANSOWEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI UMOŻLIWIAJĄCYCH INWESTOWANIE W STARTUPY

13:00 – 14:00

PRZERWA KAWOWA

14:00 – 14:20

PANEL 10: KRAJOBRAZ PO MIFID II I MIFIR – WPŁYW PRZEPISÓW NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO I JEGO EFEKTYWNOŚĆ

14:20 – 15:20

PANEL 11: CO ZROBIĆ ABY POLACY CHĘTNIEJ INWESTOWALI DŁUGOTERMINOWO W AKCJE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW?

14:20 – 15:20

PODSUMOWANIE XIX KONFERENCJI IDM

15:20 – 15:40

dr. Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju – przemówienie podsumowujące XIX Konferencję IDM.

PARTNERZY

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Konferencji

Partner Instytucjonalny

EBRD1

Patronat Medialny

Analizy_Online
ISB news

KOSZTY i DOJAZD

KOSZT UDZIAŁU W XIX KONFERENCJI IDM

Koszt netto Koszt brutto
Pierwsza osoba* 2590,00  zł 3185,70  zł
Druga osoba i kolejne* 2390,00  zł 2939,70  zł

*dotyczy osób zgłoszonych z jednej instytucji (nie dotyczy osób zgłoszonych z jednej grupy kapitałowej)

KOSZT NOCLEGU

Hotel

3 noclegi*

Termin 7-10 marca 2019 r.

2 noclegi*

Termin 8-10 marca 2019 r.

Hotel BUKOVINA

1684,80  zł

1123,20  zł

Hotel HARNAŚ

939,60  zł

626,40  zł

Hotel Morskie Oko

870,00  zł

580,00  zł

 

*Powyższe kwoty są cenami brutto. Noclegi są pakietami 2 lub 3 dniowymi i nie ma możliwość ich skrócenia. Powyższe koszty noclegu zawierają śniadanie.

DOJAZD

 1. Uczestnicy Konferencji dojeżdżają na Konferencję we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Organizator zapewnia transport autokarem z Krakowa w dniu 7 i 8 marca 2019r. do Hotelu BUKOVINA i w dniu 10 marca 2019r. z Hotelu BUKOVINA na Dworzec Głowny PKP w Krakowie.

7 marca 2019 r., czwartek

Pociąg 7 marca 2019 r. z Warszawa Centralna odjazd godz. 13:45, przyjazd do Kraków Główny godz. 16:03. Bilety na pociąg Uczestnicy Konferencji kupują we własnym zakresie.

Autokar będzie oczekiwał na Uczestników pod Hotelem PURO ul. Ogrodowa 10. Autokar marki Mercedes kolor biały z logo IDM za przednią szybą. Odjazd autokaru godz. 16:30. Przyjazd do Hotelu BUKOVINA
ok. 18:30.

8 marca 2019 r., piątek

Pociąg 8 marca 2019 r. z Warszawa Centralna odjazd godz. 6:29, przyjazd do Kraków Główny godz. 9:03. Bilety na pociąg Uczestnicy Konferencji kupują we własnym zakresie.

Autokar będzie oczekiwał na Uczestników pod Hotelem PURO ul. Ogrodowa 10. Autokar marki Mercedes kolor biały z logo IDM za przednią szybą. Odjazd autokaru godz. 9:30. Przyjazd do hotelu  ok. 11:30.

10 marca 2019 r., niedziela

Odjazd Autokaru spod Hotelu BUKOVINA o godz. 11:00. Przyjazd na dworzec PKP Kraków Główny ok. godz. 13:00. Sugerujemy zatem zakup biletów na pociąg najwcześniej na godz. 13:30.

Miejsce:

Hotel BUKOVINA, ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Osoba kontaktowa:

Michał Turek, Projekt Manager Konferencji, T:. 22 828 14 02,
M: 602 863 444, E: michal.turek@idm.com.pl

Masz pytania?

+48 (22) 828-14-02/03
konferencja@idm.com.pl

NAPISZ DO NAS: