3 października br. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej XIX Konferencji Izby Domów Maklerskich. Celem spotkania było omówienie merytorycznych i organizacyjnych aspektów najbliższej konferencji.

XIX Konferencję IDM poświęcimy tematom związanym ze Strategią rozwoju rynku kapitałowego 2019-2023, strategią Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w perspektywie 2022 roku oraz zaufaniem inwestorów i instytucji do rynku kapitałowego w Polsce. Porozmawiamy także o tym, jak Polska jest widziana oczami zagranicznych inwestorów oraz czego emitenci i spółki oczekują od rynku kapitałowego. Ważnym tematem będzie także rządowy program Pracowniczych Planów Kapitałowych – podsumowuje Piotr Prażmo, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji.

Konieczne jest dokonanie diagnozy rynku kapitałowego w Polsce i wspólne zastanowienie się nad barierami jego dalszego rozwoju. Dlatego jednym z najważniejszych tematów przyszłorocznej konferencji powinna być dyskusja nad strategią rozwoju i budowania zaufania do rynku kapitałowego. Wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego powinni zaangażować się w edukację i zwiększanie świadomości inwestorów na temat roli tego rynku w budowaniu innowacyjnej gospodarki” – powiedziała Anna Trzecińska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Wstępny zakres tematyczny XVIII Konferencji IDM w Bukowinie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Rozwój polskiego rynku kapitałowego a strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycja w zaufanie – wiarygodność rynku kapitałowego dla wspierania jego dalszego rozwoju.
  • Etyka i kultura compliance w instytucjach finansowych.
  • Krajobraz po MiFID II i MiFIR – wpływ dyrektywy na bezpieczeństwo uczestników rynku kapitałowego i jego efektywność.
  • Rynek kapitałowy w służbie przyszłego emeryta – PPK, IKE, IKZE i PPE – ich potencjał a wyzwania dla uczestników rynku.
  • Inwestycyjny biznes przyszłości – szanse i zagrożenia dla gospodarki.
  • Atrakcyjność inwestycyjna polskiego rynku kapitałowego – globalna perspektywa a potencjał lokalnego rynku.
  • Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw – rynek kapitałowy a finansowanie bankowe?
  • Rynek finansowy dla transformacji energetycznej Polski.