dr hab. Jacek Jastrzębski - Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego
Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
dr Marek Dietl – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Marcin Obroniecki – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów
Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Marcin Adamczyk - Prezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU TFI S.A.
Jacek Fotek – Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
prof. Aleksander M. Nawrat – Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
Artur Trunowicz – Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland S.A.
Michał Perlik – Dyrektor Biura Projektów Strategicznych, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Izabela Olszewska – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
dr Iwona Sroka – Członek Zarządu, Murapol S.A.
Krzysztof Szułdrzyński – Partner Zarządzający, PwC Advisory
Katarzyna Sarek-Sadurska – Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch sp. k.
Janusz Tomczak – Adwokat, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch sp. k.
Marcin Żółtek – Prezes Zarządu, PTE PZU SA
Grzegorz Chłopek – Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.