11 grudnia br. odbyło się drugie spotkanie Rady Programowej XIX Konferencji Izby Domów Maklerskich, którego celem było omówienie merytorycznych i organizacyjnych aspektów najbliższej konferencji.

Rynek kapitałowy to jedno z najważniejszych narzędzi unowocześniania gospodarki. Efektywnie funkcjonujący rynek jest źródłem pozyskiwania kapitału dla najbardziej dynamicznych i innowacyjnych przedsiębiorstw, szczególnie średnich i małych oraz miejscem lokowania i pomnażania oszczędności obywateli. Dziś, wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest zwiększenie produktywności, a źródłem produktywności są innowacje,  finansowane głównie przez rynki kapitałowe a nie system bankowy. Dlatego tak istotne jest aby postawić na rozwój rynku kapitałowego w Polsce , podsumowuje Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

Wstępny zakres tematyczny XVIII Konferencji IDM w Bukowinie obejmuje następujące zagadnienia:

  1. STRATEGIA ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
  2. WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII I GLOBALIZACJI NA POLSKI RYNEK KAPITALOWY , SZANSE I ZAGROŻENIA
  3. RYNEK KAPITAŁOWY W SŁUŻBIE PRZYSZŁEGO EMERYTA , PPK, IKE, IKZE I PPE , POTENCJAŁ PROPGRAMÓW A WYZWANIA DLA UCZESTNIKÓW RYNKU
  4. RYNEK OBLIGACJI DLA  MŚP
  5. INWESTYCJA W ZAUFANIE , WIARYGODNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO DLA WSPIERANIA JEGO DALSZEGO ROZWOJU
  6. INICJATYWY STRATEGICZNE GPW A WYZWANIA DLA UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE
  7. RYNEK KAPITAŁOWY DLA FINANSOWANIA INFRASTRUKTURY
  8. KRAJOBRAZ PO MIFID II I MIFIR , WPŁYW DYREKTYW NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO I JEGO EFEKTYWNOŚĆ