19 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej XX Konferencji Izby Domów Maklerskich. Celem spotkania było omówienie merytorycznych i organizacyjnych aspektów najbliższej konferencji oraz został przedstawiony wstępny zakres tematyczny XX Konferencji IDM. Członkowie Rady dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoi rynek kapitałowy w Polsce w kontekście zagadnień do poruszenia w trakcie konferencji IDM w Bukowinie Tatrzańskiej.

Już za trzy miesiące rusza XX jubileuszowa konferencja Izby Domów Maklerskich. Tematem wiodącym spotkania środowiska maklerskiego w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 5-8 marca 2020 roku jest finansowanie rozwoju infrastruktury i innowacji przez rynek kapitałowy. Nie zabraknie również tematów związanych z realizacją rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego oraz z wdrożonym programem PPK – Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich, podsumował pierwsze posiedzenie Rady Programowej konferencji.

Wśród potencjalnych tematów najbliższej konferencji IDM wymieniono:

  • Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego – główne wyzwania na obecnym etapie realizacji, co się udało a co wymaga pilnej zmiany?
  • GK GPW i GK KDPW – rozwój infrastruktury rynku kapitałowego w kontekście celów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce. Inicjatywy dla uczestników rynku.
  • Odbudowa zaufania do rynku: kluczowe warunki – wiarygodność rynku kapitałowego dla wspierania jego dalszego rozwoju.
  • Oszczędzanie długoterminowe – rynek kapitałowy dla polskich firm i w służbie przyszłego emeryta.
  • Co zrobić, aby zachęcić przedsiębiorców do finansowania poprzez equity? Czy zachęty SRRK są wystarczające?
  • Rynek kapitałowy dla zrównoważonego rozwoju Polski – finansowanie infrastruktury publicznej.
  • Finansowanie „zielonych” inwestycji przez rynek kapitałowy.