19 grudnia 2019 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej XX Konferencji Izby Domów Maklerskich. Celem spotkania było omówienie merytorycznych i organizacyjnych aspektów najbliższej konferencji. Członkowie Rady dyskutowali o tematach, które zostaną poruszone w czasie konferencji. W ramach zagadnień do omówienia w Bukowinie wskazano konieczności dyskusji o rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego SRRK. Podkreślono także konieczność przekazania wniosków i rekomendacji z konferencyjnych debat do odpowiednich instytucji publicznych.

Tegoroczna XX jubileuszowa konferencja Izby Domów Maklerskich zapowiada się bardzo interesująco. Wstępny program konferencji obejmuje już ponad 10 paneli tematycznych. Wśród poruszanych tematów nie zabraknie dyskusji dotyczącej realizacji rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego oraz wdrożonego programu PPK. Potwierdzenie udziału w spotkaniu w Bukowinie przesłały już czołowe instytucje i postaci rynku kapitałowego. Mamy nadzieję gościć na konferencji liczne grono przedstawicieli KNF i Ministerstwa Finansów – podsumowuje Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

Rada ustaliła wstępnie kluczowe tematy XX Konferencji IDM w Bukowinie Tatrzańskiej:

 1. RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY I INNOWACJI, POTENCJAŁ REALIZACJI STRATEGII SRRK.
 2. PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA
 3. ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OSZCZĘDNOŚCI W GOSPODARCE
 4. WYKORZYSTYWANIE KONKURENCYJNYCH NOWYCH TECHNOLOGII
 5. WZMACNIANIE ZAUFANIA DO RYNKU
 6. ZWIĘKSZENIE PŁYNNOŚCI
 7. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH
 8. NOWE WYMOGI REGULACYJNE DLA EMITENTÓW
 9. PRZYSZŁOŚĆ RESEARCH-U, INVESTMENT DECISIONS A NOWE WYZWANIA
 10. WPŁYW KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA ROZWÓJ POLSKIEJ GOSPODARKI – rola kapitału krajowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw.
 11. STABILNOŚĆ OTOCZENIA REGULACYJNEGO I NADZORCZEGO, EFEKTYWNE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE