Waldemar Markiewicz - Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Kamil Bortniczuk – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego KNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
dr Marek Dietl – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grzegorz Zawada – Dyrektor Pionu Inwestycji i Bankowości Prywatnej, PKO Bank Polski S.A.
Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.
Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao, Biuro Maklerskie Pekao
Przemysław Kurczewski – Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Robert Kubin – Prezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, Partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.
Piotr Borowski – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Artur Trunowicz – Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland S.A.
Krzysztof Szułdrzyński – Partner Zarządzający, Dział Audytu i Usług Doradczych PwC Advisory Sp. z o.o.
Marcin Żółtek – Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
Grzegorz Zieliński – Regional Director, Head of Central Europe and the Baltic States, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Michał Szemraj – Dyrektor Biura Sektora Funduszy, Bank Pekao S.A.